Kontakt

tel: +420 721 821 999
tel: +420 733 619 611
mail: info@m49web.euTato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
http://www.m49web.eu
icq: 232-402-265
skype: matysek49

Najdete nás na:

 
 1. místo pro Plzeňský kraj
v kategorii tvorba www
Slovník pojmů

Ve světě internetu a webdesignu se používá mnoho zkratek a výrazů, které však nemusí být vždy úplně jasné. Nabízíme Vám seznam nejpoužívanějších pojmů…

Alternativní prohlížeč - Za alternativní prohlížeč se považuje jakýkoliv jiný prohlížeč než Internet Explorer. Oblíbenost a zastoupení těchto prohlížečů stále roste. Mezi nejznámnější se řadí například Mozilla Firefox, Opera a další…

Banner - Často také označován jako reklamní proužek. Jedná se o obdélníkovou plochu na webových stránkách, využívanou pro zobrazování reklamy.

Browser - Viz prohlížeč

CPC - Cost Per Click - Cena za jedno kliknutí na webovou reklamu.

CPM - Cost Per Mille - Cena za tisíc zobrazení webové reklamy.

CSS - Cascading Style Sheets - Kaskádové styly, určují vzhled webové stránky - jak bude vypadat nadpis, text, odkazy, …

CTR - Click-through rate - Marketingový výraz, který udává jaké procento uživatelů klikne na vystavenou reklamu.

Cookies - (koláčky) jsou malé textové soubory, které se odesílají prohlížeči uživatele. Slouží k zapamatování specifických informací, např. jméno uživatele, vzhled stránky, …

Copywriting - Metoda psaní textu speciálně pro webové stránky. Copywriting je jednou z nejdůležitějších prvků SEO optimalizace.

Crawler - Viz vyhlededávací robot (jiné označení).

Databáze - Pomyslná kartotéka, do které lze ukládat různá data, třídit je a vyhledávat. Dnes se do databází ukládají například elektronické telefonní seznamy.

Doména - Adresa, pod kterou jsou stránky k nalezení. Příkladem domény je třeba www.vasefirma.cz.

Doména 2. řádu - V doméně www.vasefirma.cz je doménou druhého řádu „vasefirma.cz“. Takovou doménu lze získat pro vlastní potřeby, pokud již není obsazena jiným uživatelem.

Doména 3. řádu - V doméně www.obchod.vasefirma.cz je doménou třetího řádu (tzv. poddoménou) „obchod.vasefirma.cz“. Pokud již vlastníte doménu 2. řádu, tyto poddomény můžete vytvářet libovolně.

Dostupnost - Určuje, kolik času jsou webové stránky dostupné. Např. 99,98%. Dostupnost by měla být pokud možno co nejvyšší.

Dynamické webové stránky - Webové stránky, u kterých se obsah mění velmi často a změny si provádí sám majitel stránek. Dynamické stránky bývají často velmi rozsáhlé, obsahují mnoho funkcí a možností. Mezi dynamické stránky řadíme například rozsáhlé katalogy zboží, diskuzní fóra, fotogalerie nebo E-shopy.

E-shop - Také označován jako E-obchod nebo internetový obchod. Umožňuje online nabízet a prodávat zboží firmy. Dnes velmi častý způsob pro objednávání zboží.

Flash - Prvek používaný na webových stránkách, který rozšiřuje možnosti uživatelského ovládání stránek. Pro jeho použití je potřeba mít nainstalovaný potřebný plugin.

Fulltextové vyhledávání - Vyhledávání v databázi, která obsahuje kompletní obsah dokumentu.

Fulltextový vyhledávač - Viz vyhledávač

Hardware - Veškeré tehnnické vybavení počítače. Například monitor, tiskárna, myš, …

Hlasová čtečka - Zařízení, které předčítá webové stránky nevidoucím.

HTML - HyperText Markup Language - Značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů (webových stránek). Dnes nahrazován XHTML nebo XML.

HTTP - HyperText Transfer Protocol - Používá se pro přenos dat mezi webovým serverem a prohlížečem.

IP adresa - Unikátní číslo, které identifikuje počítač nebo zařízení na internetu. Současný tvar (IPv4) je 255.255.255.255.

Indexace stránek - Proces, při kterém si robot vyhledávače uloží danou webovou stránku do své databáze.

JavaScript - Programovací jazyk, který rozšiřuje možnosti uživatelského ovládání stránek. Nejčastější použití najde při kontrole formulářů, nebo pro rychlejší práci se stránkami.

Katalog - Ručně zařazovaný seznam webových stránek podle zaměření, okresu, … Mezi nejnámější patří Seznam, Centrum a Atlas. Ze zahraničních pak Yahoo! a ODP.

Klíčové slovo - Charakteristické slovo pro oblast Vašeho oboru zaměření. Klíčová slova se zadávají při vyhledávání. Klíčovým slovem pak může být např. „deratizace“ nebo „bankovní poradce“.

Konektivita - Určuje rychlost připojení k internetu. Důležitý faktor pro rychlost načítání webových stránek.

Konverzní poměr - Udává procentuální poměr, kdy se z návštěvníka webových stránek stává zákazník firmy.

Layout - Uspořádání gafických a textových prvků na webové stránce.

Mapa webu (serveru) - Slouží k přehlednému zobrazení všech stránek, včetně vnořených, na celém webu.

MySQL - My Structured Query Language - Databázový systém sloužící pro uchovávání dat. Často používaný v kombinaci s PHP.

Navigace - Umožňuje návštěvníkovi pohyb po webových stránkách. Cílem navigace je, aby se uživatel dobře orientoval v tom, kde se na webu nachází a jak pokračovat dál.

Návštěvnost - Počet uživatelů, kteří navštíví (přijdou, otevřou) dané webové stránky.

Operační systém (OS) - Základní software každého počítače. Nejčastějším OS je MS Windows a Linux.

PageRank - Číslo, které udává jak populární je webová stránka na internetu. PageRank používá vyhledávač Google. Základem PageRanku je množství odkazů směřující na danou webovou stránku.

PC - Personal Computer - Zkratka pro osobní počítač.

PDA - Personal Digital Asistent - Malý kapesní počítač o velikosti mobilního telefonu.

PHP - PHP Hypertext Preprocessor - Skriptovací programovací jazyk, určený především pro tvorbu dynamických webových stránek.

Plugin - Tzv. zásuvný modul, který je možné mít nainstalovaný a rozšířit tak funkce daného softwaru, popř. prohlížeče.

Portál (internetový) - Místo, kde lze začít procházení intenetu. Portály často nabízejí mnoho služeb, např. fulltextové vyhledávání, katalogy, aktuality, počasí, mapy, … Nejznámější české portály jsou Seznam a Centrum.

Použitelnost - Určuje, jak snadno se budou webové stránky návštěvníkovi ovládat, zda bude ovládání intuitivní a jak se bude na stránkách návštěvník cítit.

PPC - Pay Per Click - Reklama, u které se platí za kliknutí uživatelem na uveřejněnou reklamu.

Prohlížeč - Software, který se používá pro zobrazení webových stránek. Do prohlížeče zadáváme adresu požadované stránky. Mezi nejznámnější a nejčastěji používané patří Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera.

Přístupnost - Určuje, zda budou webové stránky přístupné široké veřejnosti, bez ohledu na technické vybavení nebo možný handicap (zrakový, sluchový, …) návštěvníků.

Redakční systém - Software, který umožňuje editovat dynamické části webových stránek. Např. aktuality, články, apod. Obsluha redakčního systému je velmi snadná, zvládne ji běžný uživatel (sekretářka) a nemusí mít znalosti programování.

RSS (RSS channel) - Formát určený pro čtení novinek z webových stránek. RSS nabízejí zejména zpravodajské a informační servery.

ScreenShot - Obrázek vytvořený „vyfocením“ aktuální obrazovky. Používá se klávesa ‹PrintScreen›.

SEM - Search Engine Marketing - Marketing založený na vyhledávačích, kdy je primární snahou propagovat firmu, produkt či službu právě za pomoci internetových vyhledávačů.

SEO - Search Engine Optimization - Optimalizace stránek pro vyhledávače. Efektivní nástroj pro zvýšení návštěvnosti webových stránek.

Server (stroj) - Počítač s velmi rychlým a kvalitním připojením k internetu. Server může zastupovat mnoho funkcí. Např. poštovní, webový, …

Server (web) - Časté označení pro rozsáhlé webové stránky či portály.

Sémantický kód - Kód, kdy jsou použité správné významové značky daného jazyka (např. XHTML) na správný element (nadpis, odstavec, …).

Spam - Nevyžádaná reklamní pošta.

Spider - Viz vyhledávací robot (jiné označení).

Skriptování (scriptování) - Činnost, kdy se na základě vstupů vytvoří požadovaný výstup. Např. PHP, Javascript, …

Software - Veškeré programové vybavení počítače. Například programy, hry, …

Statické webové stránky - Obsah statických stránek se nemění vůbec, popř. velmi zřídka (řádově měsíce) a to požádáním administrátora. Statické stránky mívají obvykle nižší počet stran a obsahují informace, které jsou stálé. Mezi statické stránky by patřila například jednoduchá vizitka kadeřnictví, nebo nabídka služeb autoservisu.

URL - Uniform Resource Locator - Řetězec znaků sloužící k přesné specifikaci umístění dat na internetu. Např. http://www.vasefirma.cz/cenik.xls. Místo URL se často používá pojem adresa.

Validátor - Software, který ověří, zda je kód webové stránky validní, tj. zda stránka neobsahuje chybný kód.

Validní kód - Přesně dodržuje všechna pravidla konsorcia W3C. Validnost může být porušena pouhým překlepem, neznalostí či neschopností programátora. Pokud stránka není validní, nemusí být korektně zobrazena prohlížečem.

Vyhledávací robot - Software, který sám prochází internetem, prohlíží webové stránky a tzv. je indexuje (uloží si je do své databáze). Je součástí vyhledávače. Často označován jako Spider, Crawler nebo Bot.

Vyhledávač - Za pomocí robotů stahuje a indexuje webové stránky do své databáze, ve které hledá odpověď na zadaný hledaný výraz. Mezi nejznámější vyhledávače paří Google a Jyxo, portály Seznam a Centrum.

W3C - World Wide Web Consortium - Konsorcium, zabývající se webovými standardy. http://www.w3c.org

Webhosting - Místo (server), kam se webové stránky fyzicky umístí. Na toto místo ukazuje doména.

Web - Soubor webových stránek, obvykle na stejné téma, obvykle se jedná o jednu doménu.

Webová stránka - Jednotlivá stránka, součást webu. Obsahuje text, obrázky, hypertextové odkazy a multimédia. Stránka se zapisuje za pomoci jazyka HTML, XHTML, nebo XML. Vzhled stránky se formátuje (styluje) pomocí CSS.

WWW - World Wide Web - Služba, umožňující publikování webových stránek na internetu. Pro přenos dat používá protokol HTTP.

XHTML - Extensible HyperText Markup Language - Značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů (webových stránek). Nástupce HTML.

XML - eXtensible Markup Language - Jazyk určený pro publikování dokumentů (webových stránek), umožňuje popsat strukturu dokumentu. Nástupce HTML.

Zálohování - Činnost, kdy se data uloží na jiné médium a vytvoří se tak záloha dat. Jedná se o opatření proti ztrátě dat. Nejčastěji se zálohuje na disk CD, DVD nebo se data uloží na počítač s jinou geografickou polohou.

Zpětný odkaz - Odkaz, směřující z ostatních webových stránek na Vaší webovu stránku.

 

Celý článek...